@svetamastica

svetamastica

Амедео 2024 Pictorial art 24 / 24 0

Амедео 2024 ~ svetamastica

104

svetamastica – Амедео 2024
холст на картоне, 25 x 25 см, масло


File: 2212×2193 px (1.5 Mb)
Uploaded: 09.07.2024
Album: Амедео миксYou cannot comment Why?

Author’s albums