@yurypeshkovart

Yury Peshkov

Cat Pictorial art 44 / 52 2

Cat ~ Yury Peshkov

295

Yury Peshkov – Cat
2023, масло, черная бумага, сухая кисть 30х40


Исходный файл: 1865×2600 px (1.3 Mb)
Добавлено: 01.04.2023
Альбом: Black&White

Album navigation:    


COMMENTS: 2    Ответы

pictorem
01.04.2023 17:36   #1

yurypeshkovart
03.04.2023 14:47   #2


You cannot comment Why?

Альбомы автора